Tennis Generalforsamling

Tennisafdelingen afholder Generalforsamling Mandag den 30. september i klubhuset kl. 19.

Dagsorden:
– Valg af dirigent
– Valg af referent.
– Orientering fra formanden.
– Orientering om buget og regnskab.
– Indkomne forslag.
– Valg af udvalgsmedlemmer. Alle fire i bestyrelsen er på valg. Benny
Haas-Madsen er i løbet af sommeren trådt ind i udvalget. Benny
ønsker genvalg, ud over dette har et andet medlem givet tilsagn om
at stille op.
– Eventuelt.

Indkomne forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest
en uge før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Margit Enevoldsen