KULSVIERSCENEN HOLDER GENERALFORSAMLING

SONY DSC


Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19.30 i Klubhuset

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Økonomisk oversigt 2019/20 samt budget 2020/21
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Eventuelt

Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have dem senest den 12. april 2020. Du kan sende dine forslag via mail til kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk.

Vel mødt