Lokalt Nyt

Lokalt Nyt

Idrætsforeningen har tidligere udgivet medlemsbladet Kontakt-37. Dette blad er nu overtaget af “Lokalt Nyt”.

Idrætsforeningen deltager i udgivelsen af Lokalt Nyt, der postomdeles til alle hustande i lokalområdet, og sendes til medlemmer der bor uden for sognet.
I bladet findes navne og adresser for kontaktpersoner til alle afdelinger.

Læs flere informationer på: www.LokaltNyt.dk