Velkommen til ASGI

ASGI

Velkommen i klubben Alsønderup Skytte-Gymnastik- & Idrætsforening. Vi vil gerne i dette afsnit byde alle medlemmer, forældre samt trænere velkommen.

ASGI´s formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
Både børn og voksne kan optages som aktivt medlem i alle vores afdelinger. Har du ikke mulighed for at deltage aktivt, men vil du gerne fastholde dit tilhørsforhold til ASGI? Eller har du blot lyst til at støtte det arbejde som vi gør for lokalsamfundet?
Så kan et passivt medlemskab til en pris af 100 kr. pr. sæson måske være løsningen. 
Passive medlemmer har tale- og stemmeret på foreningens generalforsamling, og som passivt medlem er du naturligvis velkommen til at deltage i foreningens mange arrangementer!

Vær med i et frivilligt fællesskab og gør en forskel i lokalsamfundet.


Vi vil herunder forsøge at udbrede vores holdninger til, hvilke sociale spilleregler, der bør være gældende samt beskrive vores forventninger til forældre, trænere, aktive og afdelingsbestyrelser.

Vi ønsker at det skal være en fornøjelse for alle at dyrke idræt i vores forening samt, at vi gerne vil være med til at forebygge drilleri, mobning, social udstødning samt overgreb og uberettigede anklager om overgreb.

For at nå vores mål, er det nødvendigt, at du, hvad enten du er aktiv, forældre, træner, leder eller andet, hjælper os.

At nedskrive vores målsætning er første skridt på vejen til at gøre vores forening endnu bedre, men til at føre målene ud i livet beder vi om din hjælp.

For at komme igang med dialogen har vi i hovedbestyrelsen valgt at afholde møde med hovedbestyrelsesmedlemmerne og trænerne, hvor indholdet af denne folder præsenteres og diskuteres.

Værdier og normer
Det er vigtigt for børn, at forældre er aktive medspillere i deres idrætsliv. Derfor er det vigtigt at huske at spørge til børnenes sociale trivsel generelt og ikke altid bare til resultatet af kampen og lignende.

Hvis I er i tvivl om noget barnet fortæller, er det en god idé at ringe til træneren og få talt det igennem, ligesom at vi forventer, at I kontakter træner eller afdelingsbestyrelse, hvis der er noget I eller dit barn er usikre eller utilfredse med, eller hvis barnet ikke trives.

At deltage aktivt i jeres barns idrætsliv betyder også, at vi har en forventning om, at I en gang imellem er tilstede ved træning og konkurrencer samt tilbyder kørsel eller anden hjælp, når I har mulighed for det.

At der sættes focus på den enkeltes positive bidrag til fællesskabet, istedet for negative ytringer, er noget der ligger os på sinde. Vi har et ønske om, at der opmuntres fra sidelinien og ikke råbes mishagsytringer. Vi ønsker, at børnene taler pænt til hinanden og respekterer hinanden. Voksne er rollemodeller for børn, også når det handler om at udvise gensidig respekt og tale pænt til hinanden.

At voksne overfuser børn eller unge vil vi under ingen omstændigheder finde os i, og hvis sådant opleves, beder vi jer gribe ind og minde vedkommende om, at sådan taler vi ikke til hinanden i foreningen. Alternativt kan træner eller bestyrelse kontaktes.

Også børn og unge kan indbyrdes glemme at respektere hinanden. Når der drilles, hånes eller tales nedsættende, er det vigtigt at vi ikke er bange for at gribe ind. Fællesskabet og holdånden bør være det der tilstræbes.

Træning
Når man er træner for børn og unge skal man være sig bevidst om, at man besidder en magtposition i forholdet til de aktive. Denne skal bruges positivt, således at de aktive medinddrages i forhold til hvilken omgangstone man ønsker, og hvilke rettigheder og pligter den enkelte har.

For at du som træner for børn og unge kan beskytte dig selv mod unødvendige anklager eller mistanker, er der nogle enkle forholdsregler der bør tages:

Træning bør altid foregå i klubbens faciliteter, og hvis der undtagelsesvis undervises i teori eller andet hjemme hos en træner eller leder, skal der være mindst to voksne tilstede. Samme forholdsregel bør følges ved fester, idrætslejre og lignende.

Hvis voksne bader sammen med børn så sørg for, at der er en anden voksen tilstede.

Ovenstående forholdsregler må ikke komme i vejen for, at man som træner har den nødvendige fysiske kontakt under træning eller når der, med respekt for den enkeltes grænser, skal trøstes eller krammes.

Som træner for børn og unge, og dermed ansvarlig for ud- og indskiftning af spillere, bør du ikke kun tage hensyn til de sportslige resultater. At det sociale i gruppen fungerer, og at den enkelte føler sig værdsat, er noget som bør vægtes. Det er vigtigt at huske, at når det sociale fællesskab fungerer, kommer resultaterne som regel også.

For at undgå, at nogle føler sig mindre værd, er det altid træneren der står for at dele hold til træning.

I øvrigt afholdes der for fremtiden et indledende møde med nye trænere, hvor afdelingsformanden samt en anden træner deltager. Formålet med denne samtale er, at foreningen kan danne sig et indtryk af vedkommende, før et samarbejde indledes. I samtalen præsenteres formål, aktiviteter og retningslinier for på denne måde at kunne afklare gensidige forhold.

Alkohol
Vores holdning er, at alkohol og idræt ikke hører sammen. Da børnene ofte ser op til trænerne er det vigtigt, at vi er vores rollemodel bevidst. Det vil med andre ord sige, at vi ikke drikker alkohol ved de daglige idrætsaktiviteter, og at vi viser børn og unge, at alkohol i moderate mængder kun nydes ved festlige lejligheder af voksne ansvarlige mennesker.

Vores intention er, at alle i vores forening i fremtiden får mulighed for at sætte sit præg på vores fælles målsætning, og at denne velkomst kan være et nyttigt indslag i den fremtidige debat om fælles værdier.

Med udsendelsen af denne folder har vi lagt vægt på ikke at udstede sort/hvide regler for livet i foreningen, men snarere at være med til at sætte trivsel på dagsordenen.

I hovedbestyrelsen vil vi gøre vores bedste til at holde gang i processen med at skabe trygge rammer for alle i foreningen.

GDPR – Håndtering af data