Tennis 2022

I år har vi den glæde at kunne indbyde alle medlemmer til standerhejsning.

Standerhejsning:

Alle medlemmer bliver indbudt til fælles morgenbord og spil søndag den 10.04 kl. 10. Sidste tilmelding den 08.04. til margit.tulstrup@gmail.com

Vi har åbnet for indbetalinger fra den 01.04. Banerne er klare fra 05.04 kl. 12. Indbetalingerne foregår her på hjemmesiden. Se under rubrikken Tennis. Vær opmærksom på ved familie abonnement skal du sende alle tilmelde personers navn og fødselsdato til: margit.tulstrup@gmail.com

Banebooking: I lighed med de forgående år, benyttes Conventus til banebooking.

Vi håber at vejret tilsmiler os, således at vi kan hygge med spil på banerne.

Træning for juniores:
I år kan vi igen tilbyde træning for juniores. Bo har taget træner kursus og er nu helt klar. Træningen vil blive om mandagen fra kl. 16 – 17.30 og starter op den 11.04.
Kontaktperson Bo tlf. 60181258.

Drop inn.
Start onsdag den 13.04 fra kl. 17 – 19. (Ved regnvejr kan vi ikke spille på banerne).
I år vil vi holde åbent for Drop in om onsdagen fra kl. 17 – 19. Her er alle velkommen ny som tidligere medlemmer. Der er også mulighed for at afprøve om tennis er noget for dig. Du har lov at komme to gange uden betaling. Vi har ketcher og bolde til udlån. Drop in giver både mulighed for at få vejledning og spille med andre.

Kontaktpersoner: Margit tlf. 40473780

Åbent hus:
Søndag den 29. maj kl. 14 holder vi åbent hus. Her vil der blive mulighed for at spille. Vi hygger med kaffe og kage.

Alslutning

Tennisudvalget glæder sig til at se alle igen.
Afslutning af sæsonen vil blive aftalt senere.

Husk vi har en facebook side, hvor vi kan dele løst og fast med hinanden.

Gruppen hedder: ASGI Tennis