Tennis 2021

Hermed indkaldelse til generalforsamling i tennisafdelingen.

Torsdag den 28.oktober kl. 19 i klubhuset.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Orientering fra formanden
Orientering om budget og regnskab 
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Margit, Benny og Lis er på valg. Margit og Benny ønsker genvalg.
Eventuelt

Har du forslag, som du ønsker skal behandles på generalforsamlingen, skal betyrelsen have dem senest 14 dage før. Forslag kan sendes til margit.tulstrup@gmail.com

Standerhejsning/Åbent hus

I år bliver der grundet Covid-19 ikke afholdt standerhejsning.

Vi har åbnet for indbetalinger fra den 17.04. Banerne er klare fra 1. maj kl. 12. Der er kommet helt nye op stregninger. Indbetalingerne vil som noget nyt foregå her på hjemmesiden. Se under rubrikken Tennis.

Vi håber at vejret tilsmiler os, således at vi kan hygge med spil på banerne.

Banebooking:
I lighed med de foregående år, vil vi benytte Conventus til banebooking.

Drop inn.
Start torsdag 6. maj. (Ved regnvejr kan vi ikke spille på banerne).
Igen i år vil vi holde åbent for Drop in om torsdagen fra kl. 17 – 19. Her er alle velkommen ny som tidligere medlemmer. Der er også mulighed for at afprøve om tennis er noget for dig. Du har lov at komme to gange uden betaling. Vi har ketcher og bolde til udlån. Drop in giver både mulighed for at få vejledning og spille med andre. Vi har I år investeret i en professionel boldmaskine, her kan både øvede og uøvede få trænet div. tennis slag.

Kontaktpersoner: Margit tlf. 40473780 – Bo tlf. 60181258.

Træning

Der er desværre ingen træning for juniores i denne sæson.

Alslutning

Tennisudvalget glæder sig til at se alle igen. Om der bliver mulighed for at holde arrangementer i år vil tiden vise.

Husk vi har en facebook side, hvor vi kan dele løst og fast med hinanden.

Gruppen hedder: ASGI Tennis