Der var engang i 1885…

“Der var engang”, sådan begynder alle gode historier, også den om 37. kreds og Alsønderup sogn.
Der var engang en mand, som hed Niels Olsen. Han blev afbygger på Møllehøj, da han giftede sig med en datter på ejendommen “Rolighedshøj”. Den overtog han så efter sin svigermor – en anerkendt fremgangsmåde, når man skulle leve af landbrug.

Hans far, den første selvejerbonde på Holmegård i Nejede, Ole Pe´sen, sagde, han var som Bibelens tålmodige Job, der havde tre døtre og syv sønner. De kunne ikke få gårde allesammen, så det var respektabelt, at Niels Olsen blev afbygger, som ejeren af en mindre landbrugsejendom dengang kaldtes.

Især når man sammenlignede broderen, Jens Olsen. Han boede i Stenbjerghus og angav at erhverve sig ved børstebinderi. En anden bror Knud Olsen, overtog Holmegård og blev stamfar til alle dem, som hed Knudsen.

Niels Olsen var næppe med, da 23 unge og yngre mænd mødtes søndag den 29. marts 1885 og stiftede Frederiksborg Amts Skytteforenings 37. kreds, Alsønderup.
Skydning var for unge mænd, og Niels Olsen fyldte 55 år i 1885, så han blev aldrig medlem af 37. kreds. Men en ubrudt række af hans slægt og deres efterkommere, af han egne efterkommere og af dem, de giftede sig med, har stået og står som aktive medlemmer af 37. kreds gennem 100 år.

Sådan begynder jubilæumsbogen der blev udgivet af idrætsforeningen i anledning af dens 100 års jubilæum i 1985. ( bogen vil kunne læses i sin helhed ved henvendelse til Lokalhistorisk arkiv, der har åbent hver mandag, og ligger i Alsønderup Skoles kælder.