ASGI Generalforsamling

ALSØNDERUP SKYTTE-, GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING
AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 19. august 2020 kl. 19.30 i klubhuset
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingenter for støtte- og passive medlemmer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Valg af bestyrelsessuppleant, Valg af revisor, Valg af revisorsuppleant, Valg af fanebærer, Valg af fanebærersuppleant
 7. Eventuelt

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før på mail: peter.windum@gmail.com

  Vel mødt – Hovedbestyrelsen

NB! Ovenstående var oprindeligt planlagt til afholdelse den 13 Maj 2020, men blev aflyst pga. Covid-19 omstændigheder.