ASGI GF 2020

Alsønderup Idrætsforening afholdte ordinær Generalforsamling den 19 August 2020.

Referat er tilgængeligt på WWW.ASGI.DK under “ASGI HB” -> “ASGI HB Referater”

Følgende priser blev endvidere uddelt:

Idrætslederpokalen: Bo Lindberg Lyng Madsen
Aktivpokalen: Rikke Jensbøl
Foreningslederpokalen: Nanna Sejer Korsholm

Efter GF gennemførte den nye bestyrelse konstituering og posterne blev fordelt således:

Sekretær: Benny Haas-Madsen
Kasserer: Linda Lyng Madsen
Næstformand: Rasmus Mark
Formand: Peter Windum