DART : Generalforsamling

FREDAG DEN 19. NOVEMBER 2021 KLOKKEN 19.00

Generalforsamling og træning 19-22

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Aflæggelse af beretning
  • Orientering om afdelingens budget- og regnskabsmæssige forhold
  • Indkomne forslag
  • Valg af udvalgsmedlemmer (for 2 år ad gangen)
  • Eventuelt

Dart træning til 22:00