ASGI DART Generalforsamling

Kom frisk alle medlemmer, torsdag den 28. September holder vi generalforsamling klokken 18.00-19.00 og derefter spiller vi Dart.
Det hele foregår i klubhuset. 🎯🍺🎯

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning (formand)
  3. Forelæggelse af regnskab (formand)
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2 stk. Bo genopstiller, Roy stopper.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Fastsættelse af vores 2 årlige konkurrencer. 🏆
  7. Indkommende forslag (skal afleveres til Bo Lindberg inden 25. September.)
  8. Evt.

Håber at se jer.
Vh. Formand Bo Lindberg.