ASGI GENERALFORSAMLING 2024

ALSØNDERUP SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 22. maj 2024 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden:

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingenter for støtte- og passive medlemmer
Valg af bestyrelsesmedlemmer, Valg af bestyrelsessuppleant, Valg af revisor, Valg af revisorsuppleant,
Valg af fanebærer, Valg af fanebærersuppleant
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før på mail: peter.windum@gmail.com

Vel mødt – Hovedbestyrelsen