Nyt fra Tennis ;-)

Tennis sæsonen er nu vel overstået. Klubhuset og tennis banerne har fået nyt nøglesystem. Det nye nøglesystem består af en nøglebrik, der følger en personlig kode til brikken. Adgangen fungerer så længe medlemskabet er gyldigt. Har det enkelte medlem i forvejen betalt depositum for en nøgle er der mulighed for at bytte lige over. Er der tale om en ny nøglebrik skal der betales 100 kr. i depositum.
Til næste år bliver det ikke nødvendigt for medlemmerne at komme i skuret, idet vi har fået tildelt to skabe i cykelklubbens afdeling.

NYT – NYT:
Idrætsforeningen åbner nu op for mulighed for at blive medlem af en bordtennis afdeling. Afdelingen fungerer i tilknytning til tennis afdelingen.
Tilmelding sker gennem undertegnede.
Der spilles i klubhuset, hvor der er mulighed for at sætte tre borde op. Der står en kasse med bat og bolde til udlån i klubhuset.
Pris for medlemskab 50 kr. Derefter betales 10 kr. pr. person pr. spillegang. Betingelse for medlemskab er at man er fyldt 25 år. Det er tilladt at tage gæster med, mod at gæsten betaler 10 kr.
Ved henvendelse til mig køber man et spilleskema enten til 5 gange eller 10 gange.

Inden spil booker man klubhuset via ASGI `s hjemmeside. Vælg: ASGI HB til venstre på øverste menu bjælke, scroll ned til klubhus og følg teksten på skærmen.
Bestyrelsen i tennis/bordtennis afdelingen har fået to nye medlemmer. Vi siger tak til Rikke Jensbøl som trådte til da vi manglede medlemmer også tak til Lars Jensbøl som har været banemand. Merete Klem Andersen har valgt at fortsætte som suppleant.

Bestyrelsen er som følger:
Formand: Margit Hjorth Enevoldsen
Mail : margit.tulstrup@gmail.com
Mobil: 40473780
Næstformand: Benny Haas- Madsen
Mail:pbm@empiricom.dk
Mobil: 53700256
Kasser: Lis Asmussen
Mail: haas@post12.tele.dk
Mobil: 21727644
Medlem:
Jørgen Sonne
Mail: Jorgen.sonne@yahoo.com
Mobil: 22181968.

På bestyrelsens vegne
Margit Hjorth Enevoldsen