GENERALFORSAMLING I ASGI SKYTTEAFDELING

Vi indkalder hermed til generalforsamling

Tirsdag d. 7.april 2020 kl. 19.30 i vores lokaler under skolen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden Ole Hansen i hænde senest d. 31. marts 2020 på tlf. 4825 1083

På bestyrelsens vegne
Niels Olsson