ASGI Generalforsamling 2021

ALSØNDERUP SKYTTE-, GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingenter for støtte- og passive medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Valg af bestyrelsessuppleant, Valg af revisor, Valg af revisorsuppleant, Valg af fanebærer, Valg af fanebærersuppleant
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før på mail: peter@windum.com eller tlf. 23 37 97 88.

Vel mødt – Hovedbestyrelsen