En formand takker af…

Ole Hansen takker af

Ved den ekstraordinære Generalforsamling hos Alsønderup Idrætsforenings Skytteafdeling, Fredag den 7 Maj 2021 – takkede Ole Hansen af efter i alt 28 år som formand. Hele Alsønderup Idrætsforening vil gerne sige Ole tak for det store arbejde han har ydet samt de mange stævner og skydninger der er blevet afholdt. Vi vil også gerne takke hans kone Kirsten, som sammen med Ole har vedligeholdt 50 meter banen med græsslåning, fjernelse af ukrudt, maling af huset med mere. Kirsten har også egenhændigt stået for rengøring samt fortæring ved stævner, sommerfester og afslutninger.

Tusind tak til jer begge for Jeres usædvanligt store indsats for skytteafdelingen.

Niels Olsson fra Skytteafdelingen holdt tale samt overrakte blomster og gaver til Ole.

Ved den ekstraordinære Generalforsamling var det udover Ole Hansen, også Willy og Jesper Nielsen der stoppede deres arbejde i skydeudvalget – der skal også lyde en stor tak til dem for deres store arbejde. Heldigvis fortsætter Jesper med at undervise på banen.

Fire nye medlemmer blev valgt ind i skydeudvalget – John Rand, Benny Haas-Madsen, Lars Jønsson og Christian Bojer Jørgensen (ny formand) – der sammen med de to tilbageværende udvalgsmedlemmer Niels Christensen og Niels Olsson vil tegne det fremtidige skydeudvalg. Vi håber alle, at dette generationsskifte vil styrke interessen og medlemstallet i vores ældste afdeling i ASGI.